Hristiyanlık—Nedir?

Cross of Christ

Hristiyanlık; Tanrı'ya, Oğlu İsa Mesih'e ve Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap'a dayanır. Hristiyan, Kutsal Kitap'a iman eden ve İsa Mesih'in öğretilerini yaşayan kişidir. Bu yaşam biçimi bu dünyada esenlik ve mutluluk getirir ve bizi cennetteki evimize hazırlar.

Baba Tanrı

Kutsal Kitap, her zaman var olmuş ve her zaman var olacak olan tek bir Tanrı olduğunu öğretir. Tanrı her şeyi bilir, O'nun bilgeliği ve bilgisi sınırsızdır. Kutsal Kitap Süleyman'ın Özdeyişleri 15:3'te şöyle der: "RAB'bin gözü her yerde olanı görür, Kötüleri de iyileri de gözler." O her yerdedir ve tüm dünyadaki herkese aynı anda tüm dikkatini verebilir. Tanrı'ya herhangi bir yerden ve herhangi bir zamanda dua edebiliriz. O dualarımızı işitir ve uygun gördüğü şekilde yanıtlar. Sadece tek bir Tanrı vardır ve yine de O üç varlık olarak ortaya çıkar: Baba Tanrı, Oğul olan Tanrı ve Kutsal Ruh olan Tanrı. Üçü de birbirinden farklıdır ama yine de birlikte uyum içinde çalışırlar çünkü hepsi birdir.

Yaratılış ve İnsanlığın Düşüşü

Tanrı dünyayı ve içindeki her şeyi yarattı. Tanrı beş günde güneşi, ayı, yıldızları, toprağı, suyu, kuşları ve balıkları yarattı. Altıncı günde Tanrı yeryüzündeki tüm canlıları yarattı ve sonra insanı kendi suretinde yarattı. İnsan Tanrı'nın yarattıklarının zirvesi ve O'nun sevgisinin yansımasıdır. Tanrı ilk insan olan Adem'i saf ve günahsız olarak yarattı. Tanrı insanın kendi seçimiyle Kendisine hizmet etmesini istedi. Adem ve karısı Havva'ya basit bir buyruk verdi, ama onlar itaatsizlik etmeyi seçtiler. Günahları yüzünden Tanrı'dan ayrı düştüler. Onların itaatsizliği herkesin günah ve ölümün laneti altına girmesine neden oldu. İnsanlığı kurtarabilecek tek kişi Tanrı'ydı. Sevgisi nedeniyle, "Biricik Oğlu'nu verdi, öyle ki O'na iman eden hiç kimse mahvolmasın, sonsuz yaşama kavuşsun." (Yuhanna 3:16).

Oğul Olan Tanrı

Tam metin: Hristiyanlık—Nedir?

İsa Mesih Tanrı'nın Oğlu'dur. Kutsal Ruh'un gücüyle bir bakireden doğan bir bebek olarak dünyaya gelmiştir. İsa sıradan bir insanın hayatını yaşadı. Tıpkı bizim gibi Şeytan tarafından birçok şekilde denendi ama asla günah işlemedi. İsa iyilik yapmaya devam etti, birçok insanı hastalıklarından iyileştirdi. Onlara kurtuluşu ve Baba'sının sevgisini öğretti. Yeryüzüne geliş amacı, Kendisini tüm dünyanın günahı için bir kurban olarak vermekti. İsa günaha ve bencilliğe karşı öğretiş verirken, din adamları O'na kızdılar. O'nu çarmıha gerecek olan yetkililere teslim ettiler. Çarmıhtaki ölümünden sonra öğrencileri O'nun bedenini bir mezara koydular. Üçüncü gün, Tanrı'nın gücüyle İsa ölümden dirildi. Göğe dönmeden önce öğrencilerine Tanrı'nın Egemenliğini nasıl kuracaklarını öğretti.

Kutsal Ruh Olan Tanrı

Kutsal Ruh Tanrı'nın üçüncü üyesidir. Tanrı'nın isteğini insanlara açıklar. İnsanları putperestlikleri ve günahlı eylemleri için azarlar. İnsanları günahlarının kefareti olarak İsa Mesih'in kurbanlığını kabul etmeye davet eder. Rab İsa Mesih'e iman edenlere Tanrı, Kutsal Ruh armağanını verir. O, yaşamın tüm zorluklarında bir danışman, tüm sıkıntılarda teselli verendir. İnsanları kötülükten alıkoyar, onları tüm gerçeğe yönlendirir.

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap Tanrı'nın Sözü ve O'nun insanlara olan mesajıdır. İnsan yapımı bir kitap olmayıp, Kutsal Ruh'tan esinlenen eski kutsal kişiler tarafından yazılmıştır. Kutsal Kitap dünyanın ve insanın yaratılışını bildirir. Bize herkesin günah işlediğini ve günahın insanı Tanrı'dan ayırdığını söyler. Herkesi günahın esaretinden kurtarabilecek olan kurtuluş yolunu açıklar. Kutsal Kitap bize tanrısal bir yaşamı nasıl yaşayacağımızı ve sonsuzluğa nasıl hazırlanacağımızı öğretir.

Hristiyan Yaşamı Yaşamak

Hristiyan olmak için günahkâr durumumuzun farkına varmalıyız. Günahımızı itiraf etmeli ve Rab İsa Mesih'i Kurtarıcımız olarak kabul etmeliyiz. Yaşamımızı Tanrı'ya teslim ettiğimizde, O bizi Kutsal Ruh'la doldurur. İçimizde yaşayan Ruh'un gücü başkalarını sevmemizi ve bağışlamamızı sağlar. Bir Hristiyan yüreğinin saflığını korumak, dürüst ve doğru olmak için çaba gösterir. Başarısız olduğumuzda Kutsal Kitap şunu vaat eder: "Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır." (1. Yuhanna 1:9).

Yaşam Sonrası

Kutsal Kitap bize ruhun iki sonsuz kaderi olduğunu öğretir: cennet ya da cehennem. Öldüğümüzde ruh, Tanrı'nın nihai yargısını beklemek üzere bedenden ayrılır. Yargı sırasında kurtulmuş olanlar cennete davet edilir. Tanrı'yı reddeden herkes cehenneme gönderilir. Cehennem korkunç bir yerdir. Şeytan ve şeytanın melekleri için hazırlanmış dipsiz bir ateş çukurudur. İsa'nın sesine itaat etmeyen ama isteyerek günah içinde yaşayan herkes sonsuza dek çaresizce yanacaktır.

Cennet Tanrı'nın konutudur. Tanrı tarafından hazırlanmış kusursuz huzur ve dinlenmenin en güzel yeridir. Cennette artık üzüntü ya da acı, açlık ya da hastalık olmayacaktır. Orası günahı terk eden ve İsa'yı Kurtarıcıları olarak kabul eden herkesin evidir. Kurtulmuş olanlar orada sonsuza dek Tanrı'yı övecek ve ezgiler söyleyeceklerdir.

Bizimle İletişime Geçin

Broşür Sipariş Edin