Karanlığın Güçleri

Tanrı Sözü Işığında Şeytan'ın Oyunlarını Tanımak

Kutsal Kitap'ın amacı Şeytan'a ve onun işlerine odaklanmak değildir. Ancak Kutsal Kitap'ta onun karakterini ve işlerini ortaya koyan çok şey buluruz.

Şeytan bir zamanlar bir melekti ama yaratıcısı olan Tanrı'ya karşı geldi ve O'nun gibi olmak istedi. Şeytan'ın karanlık krallığının uygulamaları yeni değildir. Çağlar boyunca Tanrı'nın krallığına rakip olmak için gösterdiği çabaların tipik bir örneğidir. Tanrı'nın, Kutsal Ruh'unun gücü aracılığıyla gerçekleştirdiklerine bir karşıtlık sunmaktadır.

Mısır'dan Çıkış'ta, Tanrı'nın Musa'nın eliyle yaptığı mucizeleri yeniden yaratmaya çalışan Mısırlı büyücülerin gücünü okuruz. Eyüp kitabında Şeytan'ın, Eyüp'ün Tanrı'ya olan sadakatini kıskandığı ortaya çıkar. Eyüp'ü Tanrı'dan uzaklaşmaya zorlamak için zulüm ve yoksunluk kullanmaya çalıştı.

Şeytan'ın yöntemleri korku, tehdit, zevk ya da güç vaatleri, gözdağı ve şüphe ile karakterize edilir. Bize tanıttığı ilk şeylerden birkaçı çok ilginç ve ilgi çekici görünür. "Geleceği bilmek ya da başkalarının sahip olamadığı bir iç görüye sahip olmak ister misin?" diye sorar. Bilim dünyasının ötesinde tedaviler önerebilir. Astroloji veya falcılık oldukça masum görünebilir, ancak bunu kısa bir süre sonra belirli sihirli kelimeler veya formüller, belli günlerin gözlemlenmesi ve uğursuz kabul edilen sayılardan korkulması izler. Üzerimizde sahip olabilecekleri güç nedeniyle saygı duyulması ve korkulması gereken bazı ruhlar olduğu düşüncesi ortaya atılır. Böylece Şeytan dikkatsiz kişileri kendisinden ve ruhlarından korkmaları için tuzağa düşürür.

Çok sayıda kişi, ilk bakışta oldukça masum görünen şeylerin merakına kapılmıştır. Ruh çağırma tahtası, burçlar, el falı ve benzeri birçok uygulamayı deneyerek, kendilerini kötü ruhların daha fazla rahatsız etmesi için savunmasız hale getirmişlerdir.

Şeytan'ın amacı Hristiyan birinin Tanrı'ya olan imanını aşındırmak ve nihayetinde yok etmektir. Hristiyan olan, Mesih'e ve yalnızca O'na iman ederek zaferi deneyimler. Bilinmeyeni bilme arzusu ya da güç arzusu kişiyi bazen Şeytani aleme ait olan şeyleri denemeye sevk eder. Tanrı'ya duyulan basit bir güven kişiyi bilinmeyene karşı rahatlatır ve Mesih'in gücüne tamamen güvenmesini sağlar.

Tam metin: Karanlığın Güçleri

Merak ya da deneme amacıyla başlanan bu şey kısa süre içinde kişiyi olabileceklerden korkmak, daha büyük güçlerden korkmak, diğer insanlardan korkmak, Şeytan'ın kendisinden korkmak gibi bir korku ağına hapseder. Bu korkular, şüpheli uygulamalara dahil olmasına izin veren bireyi kuşatır. Bu korkuya yanıt olarak Şeytan bir panzehri olduğunu iddia eder. Kişinin kendisini belirli ritüellere ya da diğer itaatlere tabi tutması halinde daha fazla güç sunar. Diğer ruhlardan duyulan korkunun ruhun ele geçirilmesiyle ya da kendimizin daha büyük bir güce sahip olmasıyla giderilebileceğini söyler. Böylece kişi, bireyin daha yüksek huzur seviyelerine ulaşmasını sağlamak yerine, şeytani iğrençliğin derinliklerine doğru hiç bitmeyen bir yokuş aşağı sarmala neden olan, birbirini izleyen güç kademeleriyle tanıştırılır. Şeytan'ın vaat ettiği güvenlik bir türlü sağlanamaz ve yerini bu kötücül alanda daha yüksek bir güç tarafından korunma ihtiyacına bırakır. Bu Satanizm sistemidir.

Şeytan'ın planı Tanrı'nın yerini almaktır. Şeytan tapınılmak için değil, tapınmak için yaratılmıştır. O yüce bir güç değildir; Tanrı Kuzusu'nu yenemez, güvenlik veremez, esenliğimiz hiç umurunda değildir. Yine de sürekli olarak insanlar üzerinde güç uygulayarak onları kendisine boyun eğdirmeye çalışır. Tanrı'ya ve O'nun krallığına karşı güvensizlik yaratmaya çalışır. Kendisinin efendi olduğu bir örgüt kurmaya çalışır. Bu, bir korku sistemi ve güç illüzyonları aracılığıyla geliştirilir. İnsanların zihninde hayranlık yaratmak için harikalar yaratır (2Ko.11:14-15). Bu sistemin etkisi bireylerde, evlerde ve hükümetlerde huzur ve güvenliği yok etmektir. İnsanları esir alır, kaçmaya çalıştıklarında kendilerini ciddi bir tehdit altında hissetmelerine neden olur.

Şeytan sahip olduğunuz en acımasız, en kötü niyetli, en gaddar, en korkunç düşmandır. O tamamen onursuzdur. O bir yalancıdır. Onda gerçek yoktur-"O yalancıdır ve yalanın babasıdır" (Yuhanna 8:44). O bir katil, bir yok edicidir. Nefret ve kötülüğün somutlaşmış halidir. Baştan aşağı tamamen kötüdür ve kesinlikle hiçbir kurtarıcı özelliği yoktur.

Şeytan tüm kötülüklerin kışkırtıcısıdır. Onun için ne çok kötü ne de çok iğrenç bir suç ya da günah vardır. Tüm nefretin, tüm cinayetlerin, tüm çocuk ya da eş istismarının, tüm uyuşturucu bağımlılığının, tüm ahlaksızlığın, tüm dağılmış yuvaların, tüm çekişmelerin, tüm büyücülüğün, tüm sahtekârlığın nedeni odur. Tutku ve kötülük suçlarına, ahlaksız ya da sapkın kişilerin eline düşen masum insanlara karşı işlenen suçlara neden olmaktan zevk alır. Acımasız ve affetmezdir. Acı çekmek onda merhamet uyandırmaz. Kan dökmek ve ölüm onun amaçlarına ulaşmak için kullandığı araçlardır. O "çalmaya, öldürmeye ve yok etmeye" gelmiştir (Yuhanna 10:10).

Şeytan'ın sonsuz kaderi zaten belirlenmiştir. Kendisi ve melekleri için hazırlanmış sonsuz ateşten bir yer vardır (Matta 25:41). Mümkün olduğunca çok insanın kendisiyle birlikte bu azabı çekmesini sağlamakla ilgilenmektedir. Bunu Tanrı'ya olan imanımızı zayıflatarak ve sonunda yok ederek yapabileceğini bilir. Bunu ya Tanrı'nın Sözü'ne açıkça meydan okuyarak ya da kurnazca ılık, dikkatsiz, göz yuman bir Hristiyanlığı teşvik ederek yapacaktır.

Şeytan'ın pençelerinden kurtuluş vardır. Şeytan hiçbir çıkış yolu olmadığına inanmanızı ister. Kutsal Kitap bize İsa'nın tutsakları özgür kılmak için geldiğini söyler. O yaşam vermeye geldi. İsa yol, gerçek ve yaşamdır (Yuhanna 14:6). İsa yeryüzündeki yaşamında Şeytan'ın ayartılarına direnerek ve Tanrı'nın Sözü'yle kötü ruhları kovarak Şeytan üzerindeki gücünü göstermiştir (Matta 4:1-11; Markos 9:25-26). İsa çarmıhtaki ölümü ve ölümden dirilişiyle Şeytan'ın gücünü yenmiştir.

Bu zaferden faydalanabilir ve ruhlarımızın baş düşmanının üstesinden gelebilir miyiz? Öncelikle, Şeytan tarafından ele geçirildiğimizi ve onun korkusuyla bağlı olduğumuzu fark etmeliyiz. Bunun günah olduğunu ve bu durumda kalırsak kaybedeceğimizi kabul etmeliyiz. Kendimizi Şeytan'ın pençesinden kurtaramayacağımızı anladığımızda, kurtuluş için tüm yüreğimizle Tanrı'ya yakarmalıyız. Tövbe etmeli ve günahlarımızdan uzaklaşmalıyız. Günahlarımız için İsa Mesih'in kefaret eden kanını imanla kabul etmeliyiz. Kendimizi Tanrı'ya teslim etmeli, O'nun bağışlamasını kabul etmeli ve Sözü'ne sadakatle itaat etmeliyiz. Bu koşulları yerine getirdiğimizde Tanrı bize huzur verir, yüreklerimizdeki huzursuzluğu yatıştırır, günahlarımızı bağışlar, bize yeni bir doğa verir ve bizi çocuklarından biri yapar. Yeniden doğmanın anlamı budur. Tanrı'nın çağrısına direnen herkes hâlâ Şeytan'ın krallığındadır ve aldatıcı eninde sonunda o kişiyi kendisiyle birlikte sonsuz azaba götürecektir.

Eğer Tanrı'nın sizin için yaptığı planı anlamıyorsanız, Tanrı Sözü'nü çalışın, samimi bir yürekle O'na dua edin ve O size yolu gösterecektir. Tanrı sizi Kendisine çağırıyor ve Şeytan'ın esaretinden kurtulmanızı istiyor. Rab sizi bereketlesin. Mezmur 91'i okuyun.

İlave okumalar:

Luka 11:20-23 ....... Şeytan'dan daha güçlü olan

Romalılar 6:20-23 ....Günahtan özgür kılınmak

Yeşaya 61:1 ............. Tutsaklara özgürlük

Romalılar 8:1-2......... Mahkumiyetten kurtulmak

Bizimle İletişime Geçin

Broşür Sipariş Edin